มี 2 ประเภท

1. ผนังด้านข้าง หรือ ลอนสโลป (Side Panels) มีขนาด 1116 x 2440mm หรือ 1116 x 2700mm ขึ้นอยู่กับความยาวของเหล็ก

2. ผนังด้านหน้า หรือ ลอนตั้ง (Front Panels) มีขนาด 1024 x 2440mm หรือ 1024 x 2700mm ซึงปัจจุบัน ลูกค้าส่วนใหญ่มักนำ ผนังลอนคอนเทนเนอร์ประเภทนี้ไปใช้ในงานตกแต่ง เช่น ตกแต่งร้านกาแฟ เป็นต้น

ปล. สามารถทำตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ


1.แผ่นเหล็กลอนตู้คอนเทนเนอร์ — ผนังข้างลอนสโลป 8 และ 9 ฟุต (Side Panel Slope)

รหัสขนาด
CSP-1581.5 x 1116 x 2440 mm.
CSP-2082.0 x 1116 x 2440 mm.
CSP-1591.5 x 1116 x 2700 mm.
CSP-2092.0 x 1116 x 2700 mm.

2.แผ่นเหล็กลอนตู้คอนเทนเนอร์ — ผนังด้านหน้าลอนตั้ง 8 และ 9 ฟุต (Front End Panel)

รหัสขนาด
CFP-2082.0 x 1024 x 2440 mm
CFP-2092.0 x 1024 x 2700 mm

3.เสาด้านหน้า (Front Corner Post)

รหัสขนาด
CFC-6086 x 229 x 245 x 2440 mm
CFC-6096 x 229 x 245 x 2700 mm

เบอร์โทรเอี่ยมเส็งสตีล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี่ยมเส็ง สตีล รับตัดเลเซอร์ ตัดพับเหล็ก
แผนที่เอี่ยมเส็งสตีล

4.คานล่าง (Cross member)

รหัสขนาด
CCM-4014.0 x 45 x 122 x 45 x 2350 mm
CCM-4024.0 x 45 x 122 x 45 x 2440 mm
CCM-4514.5 x 45 x 122 x 80 x 2350 mm
CCM-4524.5 x 45 x 122 x 80 x 2440 mm

5.คานล่าง หน้าประตู (Door Sill)

รหัสขนาด
CDS-4514.5 x 113 x 140 x 2440 mm
CDS-4524.5 x 123 x 140 x 2440 mm

6.เหล็กตัดสอด คานล่าง (Insert Cross Member)

รหัสขนาด
CIC-4014.0 x 30 x 80 x 2400 mm
CIC-4024.0 x 30 x 100 x 2400 mm
CIC-4034.0 x 45 x 70 x 2400 mm
CIC-4044.0 x 45 x 80 x 2400 mm
CIC-4054.0 x 45 x 100 x 2400 mm
CIC-4064.0 x 45 x 120 x 2400 mm

**รับตัดเหล็กแผ่น พับเหล็ก เจาะรูเหล็ก หรือปั้มรูเหล็ก สามารถสั่งขนาดที่ต้องการได้**

 

เบอร์โทรเอี่ยมเส็งสตีล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี่ยมเส็ง สตีล รับตัดเลเซอร์ ตัดพับเหล็ก
แผนที่เอี่ยมเส็งสตีล