ภัยอันตรายของแสงเลเซอร์มีอะไรบ้าง ควรป้องกันอย่างไร?

ภัยอันตรายของแสงเลเซอร์มีอะไรบ้าง ควรป้องกันอย่างไร?

เลเซอร์ถูกใช้อย่างแพร่หลายในงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีด้วยกันหลายชนิด แต่ละชนิดก็มีกำลังความเข้มที่แตกต่างกัน นั่นทำให้ระดับความอันตรายของเลเซอร์ก็ต่างกันด้วย ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะใช้เลเซอร์ในการ ตัดโลหะ ตัดเหล็ก และอื่นๆ อีกมากมาย เลเซอร์บางชนิดอาจจะไม่ทำให้เกิดอันตราย แต่บางชนิดก็สามารถทำให้ตาบอดได้เพียงเสี้ยววิ ไปดูกันว่าเลเซอร์อันตรายอย่างไร และมีวิธีป้องกันอย่างไรบ้าง?

เลเซอร์คืออะไร?

Laser ย่อมาจาก Light amplification by stimulated emission of radiation แปลตามตัวว่า “การเพิ่มปริมาณคลื่นแสงโดยการกระตุ้นให้ปล่อยคลื่นแสงออกมา” เลเซอร์เป็นแสงที่เกิดจากการถูกเร้า โฟตอนจึงค่อนข้างมีระเบียบ คลื่นแสงมีลักษณะพร้อมเพรียงกัน และเมื่อเกิดการขยายสัญญาณผ่านแควิตี้แสง ปริมาณของโฟตอนก็จะยิ่งเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้น ก็คือแสงจะวิ่งโดยตั้งฉากกับกระจกที่จะใช้ทำเป็นแควิตี้เท่านั้น

คุณสมบัติที่โดดเด่นของแสงเลเซอร์ คือ เป็นลำแสงสีเดียวโดยมีค่าความยาวแบบเป็นคลื่นเดียว มีเฟสเดียวกัน มีทิศทางที่แน่นอน และมีระดับความเข้มของแสงสูง

ระดับความอันตรายของเลเซอร์ในงานอุตสาหกรรม

สำหรับเลเซอร์ในอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่จะเป็นงานตัดโลหะ ตัดเหล็กด้วยเลเซอร์ งานฉลุเหล็กด้วย ซึ่งระดับความอันตรายของเลเซอร์ในอุตสาหกรรม สามารถแบ่งได้ดังนี้

 1. ระดับที่ 1 (Class 1) : มีกำลังน้อยมาก ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อ ดวงตา ผิวหนัง การใช้งานไม่ต้องมีการควบคุม
 2. ระดับที่ 1M (Class 1M: Magnifier) : เป็นเลเซอร์ที่ประกอบด้วยเลเซอร์ประเภทเดียวกับเลเซอร์ระดับที่ 1 แต่ให้กำลังมากกว่า และมีลำแสงที่ diffuse นั่นหมายถึงลำแสงสามารถขยายออกได้โดยใช้อุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์
 3. ระดับที่ 2 (Class 2) : เป็นเลเซอร์ที่กำลังต่ำและมีความยาวคลื่นอยู่ในช่วงที่สามารถเห็นได้ มีกำลังไม่เกิน 1 มิลลิวัตต์ และต้องเป็น ชนิดต่อเนื่องเท่านั้น เลเซอร์ระดับนี้ไม่จัดอยู่ในเลเซอร์ที่ปลอดภัย แต่มีอันตรายไม่มากนัก หลีกเลี่ยงการจ้องไปที่ลำแสงโดยตรง
 4. ระดับที่ 2M (Class 2M: Magnifier) : เป็นเลเซอร์ที่ประกอบด้วยเลเซอร์ประเภทเดียวกับเลเซอร์ระดับที่ 2 แต่ให้กำลังมากกว่าและมีลำแสงที่ diffuse นั่นหมายถึงลำแสงสามารถขยายออกได้โดยใช้อุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ ให้หลีกเลี่ยงการจ้องไปที่ลำแสง
 5. ระดับที่ 3R (Class 3R: Restricted) : เป็นเลเซอร์ที่ประกอบด้วยเลเซอร์ทั้งในย่านที่ตามองเห็น มีกำลังอยู่ระหว่าง 1 มิลลิวัตต์ ถึง 5 มิลลิวัตต์ และตามองไม่เห็นประกอบด้วยเลเซอร์ที่มีกำลังมากกว่ากำลังของเลเซอร์ระดับที่ 1 แต่น้อยกว่า 5 เท่าของกำลังของเลเซอร์ระดับที่ 1
 6. ระดับที่ 3B (Class 3B) : เป็นเลเซอร์ที่ประกอบด้วยเลเซอร์ทั้งในย่านที่ตามองเห็น (ประกอบด้วยเลเซอร์ที่มีกำลังอยู่ระหว่าง 5 มิลลิวัตต์ ถึง 500 มิลลิวัตต์) และตามองไม่เห็น (ประกอบด้วยเลเซอร์ที่มีกำลังมากกว่า 5 เท่าของกำลังของเลเซอร์ระดับที่ 1 แต่ต่ำกว่า 500 มิลลิวัตต์) เลเซอร์ระดับที่ 3 มีกำลังปานกลาง จะอันตรายมากขึ้น ต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน
 7. ระดับที่ 4 (Class 4) : เป็นเลเซอร์ที่อยู่นอกเหนือจากระดับอื่นๆ มีกำลังสูงมาก มากกว่า 5 มิลลิวัตต์ ลำแสงเลเซอร์ระดับนี้ถือว่ามีอันตรายต่อ นัยน์ตาและผิวหนังเป็นอย่างมาก แม้แต่ลำแสงที่สะท้อนแล้วก็ยังเป็นอันตรายได้

เลเซอร์อันตรายอย่างไร?

อันตรายต่อดวงตา

เลเซอร์ที่เป็นอันตรายต่อดวงตาคือ เลเซอร์ที่มีความเข้มข้นและมีกำลังสูงมาก เช่น เลเซอร์ตัดเหล็ก เลเซอร์ตัดโลหะ ดวงตาเป็นอวัยวะที่ไวต่อแสงมาก ในดวงตาคนเราประกอบด้วยเลนส์แก้วตารวมแสงให้กับโฟกัสบนเรตินา ทำให้แสงมีความเข้มข้นมากขึ้นกว่าที่ตกกระทบบนแก้วตาประมาณ 1 แสนเท่า การถูกแสงเลเซอร์ที่มีความเข้มข้นสูงเข้าสู่ดวงตาก็ย่อมทำให้ตาบอดได้เช่นกัน แต่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายอย่างเป็นตัวประกอบ นอกจากความเข้มข้นและมีกำลังของแสงแล้ว ความยาวคลื่นแสง และช่วงเวลาที่ได้รับแสงก็มีผลด้วยเช่นกัน

อันตรายต่อผิวหนัง

นอกจากดวงตาแล้ว เลเซอร์ยังเป็นอันตรายต่อผิวหนังด้วย แต่จะมีอันตรายน้อยกว่า เพราะผิวหนังคนเรามีคุณสมบัติสะท้อนแสงได้บางส่วน แต่ถ้าเลเซอร์มีความเข้มข้นสูงมาก ก็สามารถตัดทะลุผิวหนังทำให้เกิดแผลได้เช่นกัน และที่หลายคนไม่ทราบก็คือ ต้องระวังการใช้แสงเลเซอร์ในช่วงอัลตราไวโอเลต เพราะแสงในช่วงนี้สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างเซลล์ได้ ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนัง

วิธีป้องกันอันตรายจากเลเซอร์ต้องทำอย่างไรบ้าง?

 1. ใช้เลเซอร์อย่างระมัดระวัง ให้คิดไว้เสมอว่าเลเซอร์เป็นสิ่งอันตราย
 2. หากเป็นเลเซอร์ที่มีกำลังสูง ต้องใส่อุปกรณ์ป้องการที่ถูกวิธีและได้มาตรฐาน
 3. ห้ามให้เลเซอร์เข้าตา จัดทางเดินของแสงให้เหมาะสม
 4. จำกัดบริเวณการทำงานที่ต้องใช้เลเซอร์ให้เป็นสัดส่วน
 5. ติดป้ายเตือนที่ตัวเลเซอร์และบริเวณห้องเพื่อให้บุคคลทั่วไปรู้

เลเซอร์ที่ใช้ในการตัดโลหะ ตัดเหล็ก ถือเป็นเลเซอร์ที่มีความอันตราย ควรป้องกันอย่างถูกวิธี หรือทางที่ดีควรให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นคนทำจะดีที่สุด ถึงแม้เลเซอร์จะมีประโยชน์มาก แต่ก็เป็นอันตรายได้เช่นเดียวกัน สำหรับใครที่ต้องการ ตัดโลหะ ตัดเหล็ก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี่ยมเส็ง สตีล พร้อมให้บริการตัดโลหะครบวงจร ตัดเลเซอร์ ตัดเหล็กหนาด้วยแก๊ส ตัดเหล็กฉลุลาย ขายเหล็กตัดตามขนาด ด้วยเครื่องตัดเลเซอร์ไฟเบอร์ นอกจากนี้เรารับผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับเหล็กลอนตู้คอนเทนเนอร์ รับพับเหล็กรูปแบบต่างๆ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ทำให้ได้ชิ้นงานที่มีความแม่นยำสูง ถูกต้องตามแบบ และส่งงานได้อย่างรวดเร็ว ตรงเวลา คุมงานโดยวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 30 ปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Link: eiamseng.steel

บริการรับตัดเลเซอร์เหล็ก เลเซอร์สแตนเลส และอลูมิเนียมตามแบบ รับผลิตเหล็กเพลท แผ่นเพลทพร้อมเจาะรู ยินดีให้คำปรึกษาโดยวิศวกรมีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 30ปี 

แผนที่เอี่ยมเส็งสตีล
เอี่ยมเส็ง สตีล ตัดเหล็ก
เบอร์โทรเอี่ยมเส็งสตีล

บริการอื่นๆ

บริการรับพับเหล็กตามแบบ

บริการรับพับเหล็ก พับสแตนเลส

รับพับเหล็กรูปแบบต่างๆ รับพับเหล็กตามแบบ เช่น พับบันไดกันลื่น พับลอนตู้คอนเทนเนอร์ พับรางน้ำ รวมถึง รับตัดพับสแตนเลส

บริการรับตัดเลเซอร์ตามแบบ

รับตัดเลเซอร์

รับตัดเลเซอร์โลหะทุกชนิด เช่น ตัดเหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ตัดเหล็กด้วยเครื่องไฟเบอร์เลเซอร์ ที่มีความแม่นยำสูง สามารถรองรับงานจำนวนมาก ตามแบบที่ต้องการ

รับทำแผ่นเพลทตามแบบ

บริการรับทำแผ่นเพลท 

รับตัดเหล็กเพลท ทำแผ่นเพลทพร้อมเจาะรู ตามแบบที่ต้องการในราคาที่เหมาะสม สามารถสั่งตัดเหล็กเพลทตามแบบได้

สินค้า

-18%