วิธีคำนวณน้ำหนักเหล็กเพลท

วิธีคำนวณน้ำหนักเหล็ก

หลายคนคงสงสัย และอยากทราบน้ำหนักของเหล็กในแต่ละชิ้นงาน แต่ไม่มีความรู้ หรือไม่ได้เป็นช่างหรือ วิศวกร จึงไม่สามารถคำนวณน้ำหนักของเหล็กนั้นได้ ทำให้เกิดความยากลำบากในการจัดซื้อสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณน้ำหนัก เพื่อใช้ประกอบในการคำนวณค่าขนส่ง รวมไปถึงการรู้ราคาของเหล็กที่แน่ชัด ดังนั้นในบทความนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี่ยมเส็ง สตีล จะพาไปหา วิธีการคำนวณน้ำหนักเหล็กประเภทต่างๆ กัน

สารบัญ

  1. ประเภทของเหล็กมีอะไรบ้าง
  2. วิธีคำนวณน้ำหนักเหล็กด้วยตัวเอง
  3. สรุป
รับตัดเหล็กด้วยเลเซอร์

ประเภทของเหล็กมีอะไรบ้าง

โดยทั่วไปเหล็กที่ผลิตออกเพื่อให้มีรูปทรงต่างๆ หรือเป็นเหล็กแผ่นแบบต่างๆ นั้นจะถูกแบ่งตามกระบวนการผลิตเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ เหล็กรีดร้อน และเหล็กรีดเย็น

 • เหล็กรีดร้อน (Hot Rolled Structural Steel) คือ การผลิตเหล็กที่ผ่านการหลอมเหล็กที่อุณหภูมิที่สูงมากๆ ( 1600 องศาขึ้นไป) หลังจากเหล็กที่หลอมละลายนั้นจะถูกทำให้แข็งตัวเป็นเหล็กแผ่น และจะถูกนำไปตัดด้วยเครื่องตัดให้ได้ขนาดที่เหมาะสมก่อนนำเข้าเตาอบ เพื่อทำการรีดเหล็กอีกที เพื่อให้มีลักษณะ และขนาดตามที่ต้องการ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เหล็กรีดร้อนที่นิยมใช้ในงานก่อสร้าง เช่น เหล็กแผ่นดำ, เหล็กลายกันลื่น, เหล็กรางน้ำ (Channel), ,เหล็กฉาก (Angle Bar), เหล็กไอบีม (I-Beam), เหล็กเอชบีม (H-Beam) และเหล็กสี่เหลี่ยมตัน (Square Bars)
 • เหล็กรีดเย็น (Cold Formed Structural Steel) คือ การนำเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนมาเป็นวัตถุดิบ มารีดเย็นเพื่อลดขนาดความหนาของเหล็กลง โดยใช้อุณภูมิปกติ จากนั้นจะนำมาแปรรูปโดยการตัดพับแผ่นเหล็กให้มีรูปทรง และขนาดที่ต้องการ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เหล็กรูปพรรณรีดเย็นที่นิยมใช้ในงานก่อสร้าง และงานตกแต่งมีดังนี้ เหล็กตัวซี (C-Channel), เหล็กกล่องเหลี่ยม, เหล็กกล่องแบน (แป๊ปแบน), เหล็กท่อกลมดำ (Carbon Steel Tubes) เป็นต้น

วิธีคำนวณน้ำหนักเหล็กด้วยตนเอง

ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี่ยมเส็ง สตีล จะสอนวิธีคำนวณน้ำหนักของเหล็กชนิดต่างๆ ดังนี้

1. เหล็กแผ่น คือ เหล็กที่ผ่านกระบวนการรีดร้อนด้วยอุณหภูมิที่สูง จนกลายเป็น เหล็กแผ่นม้วนคุณภาพสูง ส่วนมากมักจะถูกนำมาตัดเป็นขนาดมาตรฐาน เช่น 4×8ฟุต, 5×10ฟุต จะมีสูตรในการคำนวณตามตัวอย่างนี้

  • สูตรคำนวณน้ำหนักของเหล็กแผ่นขนาด 4×8ฟุต (น้ำหนักของเหล็กแผ่น = ความหนาของเหล็ก(มิลลิเมตร) x 23.33)
   • เหล็กหนา 5 มิลลิเมตร x 23.33 = 65 กิโลกรัมต่อแผ่น
  • สูตรคำนวณน้ำหนักของเหล็กแผ่นขนาด 5×10ฟุต (น้ำหนักของเหล็กแผ่น = ความหนาของเหล็ก(มิลลิเมตร) x 5)
   • เหล็กหนา 6 มิลลิเมตร x 5 = 219 กิโลกรัมต่อแผ่น

2. เหล็กแผ่นเพลท คือ การนำเหล็กแผ่นดำ SS400 คุณภาพดีมาตัดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมที่ต้องการด้วยเครื่องจักรประเภทต่างๆ เช่น ตัดเลเซอร์เหล็ก ตัดเหล็กด้วยแก๊ส รวมไปถึงการตัดด้วยเครื่อง hydraulic ตามขนาดที่ต้องการ

คำนวณน้ำหนักเหล็กเพลท
สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กเพลท
  • สูตรคำนวณน้ำหนักของเหล็กเพลท (น้ำหนักของแผ่นเพลท = ความหนา(มิลลิเมตร) x ความกว้าง(เซ็นติเมตร) x ความยาว(เซ็นติเมตร) x 0.000785)
   • แผ่นเพลท ขนาด 5 มิลลิเมตร x 10 เซ็นติเมตร x 20 เซ็นติเมตร => 5 x 10 x 20 x 0.000785 = 0.79 กิโลกรัมต่อแผ่น
   • แผ่นเพลท ขนาด 25 มิลลิเมตร x 40 เซ็นติเมตร x 40 เซ็นติเมตร => 25 x 40 x 40 x 0.000785 = 4 กิโลกรัมต่อแผ่น

3. เหล็กแผ่นเพลทสามเหลี่ยม คือ แผ่นเพลทเหล็กชนิดหนึ่งที่มีลักษณะรูปทรงสามเหลี่ยม นิยมใช้เพิ่มความแข็งแรงของเสาโดยวิธีการเชื่อมติดกับเพลทเหล็กประเภทต่างๆ

สูตรคำนวณน้ำเหล็กแผ่นเพลทสามเหลี่ยม
สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กเพลท
  • สูตรคำนวณน้ำหนักของเหล็กเพลทสามเหลี่ยม (น้ำหนักของแผ่นเพลทสามเหลี่ยม = ความหนา(มิลลิเมตร) x ความกว้าง(เซ็นติเมตร) x ความยาว(เซ็นติเมตร) / 2 x 0.000785)
   • แผ่นเพลทสามเหลี่ยม ขนาด 6 มิลลิเมตร x 20 เซ็นติเมตร x 40 เซ็นติเมตร => 6 x 20 x 40 /2 x 0.000785 = 88 กิโลกรัมต่อแผ่น

4. เหล็กเพลทกลม คือ แผ่นเพลทเหล็กชนิดหนึ่งมีลักษณะรูปทรงกลม เหมาะสำหรับปิดหัวเสา ปิดแป๊ปขนาดต่างๆ รวมไปถึงงานตกแต่งด้วย

สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กเพลทกลม
สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กเพลทกลม
  • สูตรคำนวณน้ำหนักของเหล็กเพลทกลม (น้ำหนักของแผ่นเพลทกลม = ความหนา(มิลลิเมตร) x รัศมี(เซ็นติเมตร) x รัศมี(เซ็นติเมตร) x 0.00247)
   • แผ่นเพลทกลม ขนาด 20 มิลลิเมตร x รัศมี 10 เซ็นติเมตร => 20 x 10 x 10 x 0.00247 = 94กิโลกรัมต่อแผ่น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี่ยมเส็ง สตีล พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานตัดเหล็กแผ่นเพลท ตัดพับเหล็กด้วยเลเซอร์

รับทำแผ่นเพลท

5. แผ่นเพลทเหล็กวงแหวน คือ การนำเหล็กเพลทกลมมาเจาะรูให้มีรูปทรงลักษณะคล้ายวงแหวน นิยมใช้เป็นแหวนรอง สตัด หรือ โบลท์แบบต่างๆ เช่น เจโบลท์ แอลโบลท์ ยูโบลท์

สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กเพลทวงแหวน
สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กเพลทวงแหวน
  • สูตรคำนวณน้ำหนักของเหล็กเพลทวงแหวน (น้ำหนักของแผ่นเพลทวงแหวน = ความหนา(มิลลิเมตร) x (เซ็นติเมตร) – (เซ็นติเมตร)  x 0.00247)
   • เพลทวงแหวน ขนาด 8 มิลลิเมตร x รัศมี 10 เซ็นติเมตร x รูในรัศมี 6 เซ็นติเมตร => 8 x  –  x 0.00247 = 26กิโลกรัมต่อแผ่น

6. เหล็กแบน คือ เหล็กที่มีลักษณะหน้าแคบ หรือเล็ก แต่มีความยาว 6 เมตร เหมาะสำหรับใช้กับงานเชื่อมทำเหล็กดัด งานฝาท่อ

สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กแบน
สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กแบน
  • สูตรคำนวณน้ำหนักของเหล็กแบน (น้ำหนักของเหล็กแบน = ความหนา(มิลลิเมตร) x ความกว้าง(มิลลิเมตร) x 0.0471)
   • เหล็กแบน ขนาด 6 มิลลิเมตร x กว้าง 50 มิลลิเมตร => 6 x 50 x 0471 = 14.3 กิโลกรัมต่อเส้น

7. เหล็กพับฉาก คือ การนำแผ่นเหล็กมาตัดพับตามขนาดที่ต้องการ สามารถพับได้ทั้งขนาดเท่ากันทั้งสองด้าน หรือขนาดไม่เท่าก็ได้

สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กฉาก
สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กฉาก
  • สูตรคำนวณน้ำหนักของเหล็กฉากพับ (น้ำหนักของเหล็กฉากพับ = ความหนา(มิลลิเมตร) x [ความกว้าง1(มิลลิเมตร)+ความกว้าง2(มิลลิเมตร) – 2 x ความหนา(มิลลิเมตร)] x 0.0471)
   • เหล็กพับฉาก ขนาด 6 มิลลิเมตร กว้าง1 200 มิลลิเมตร กว้าง2 150มิลลิเมตร => 6 x [(200+100)-2 x 6] x 0471 = 81.3 กิโลกรัมต่อเส้น

8. เหล็กพับตัวยู คือ การนำเหล็กแผ่นมาพับเป็นรูปทรงคล้ายตัวยู เรียกอีกอย่างว่า เหล็กพับรางน้ำ

สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กตัวยู
สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กตัวยู
  • สูตรคำนวณน้ำหนักของเหล็กพับตัวยู (น้ำหนักของเหล็กพับตัวยู = ความหนา(มิลลิเมตร) x [ท้อง(มิลลิเมตร)+ 2 x ปีก(มิลลิเมตร) – 4 x ความหนา(มิลลิเมตร)] x 0.0471)
   • แผ่นเหล็กพับตัวยู ขนาด 4 มิลลิเมตร ท้อง 200 มิลลิเมตร ปีก 100มิลลิเมตร => 4 x [(200+2 x 100) – 4 x 4] x 0471 = 72.3 กิโลกรัมต่อเส้น

9. เหล็กตัวซี คือ เหล็กชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาแปรรูปด้วยขั้นตอนการรีดร้อนให้มีลักษณะคล้ายตัว C นิยมใช้ในงานโครงสร้าง งานทำหลังคา

สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กตัวซี
สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กตัวซี
  • สูตรคำนวณน้ำหนักของเหล็กตัวซี (น้ำหนักของเหล็กตัวซี = ความหนา(มิลลิเมตร) x [ท้อง(มิลลิเมตร)+ 2 x ปีก1(มิลลิเมตร) + 2 x ปีก2(มิลลิเมตร) – 8 x ความหนา(มิลลิเมตร)] x 0.0471)
   • เหล็กตัวซี ขนาด 4 มิลลิเมตร ท้อง 200 มิลลิเมตร ปีก1 100มิลลิเมตร ปีก2 25มิลลิเมตร  => 4 x [(200 + 2 x 100 + 2 x 25) – 8 x 4] x 0471 = 78.7 กิโลกรัมต่อเส้น

10. เหล็กเพลา คือ การนำเหล็กมาผ่านกระบวนการรีดร้อน และรีดเย็น เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ เหล็กเพลาดำ ผลิตจากการรีดร้อน ส่วน เหล็กเพลาขาวเกิดจากการนำเหล็กเพลาดำมาผ่านกระบวนการรีดเย็น นิยมใช้สำหรับทำ สตัด เจโบลท์ แอลโบลท์ น๊อต สกรู ต่างๆ

สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กเพลา
สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กเพลา
  • สูตรคำนวณน้ำหนักของเหล็กเพลา (น้ำหนักของเหล็กเพลา = (มิลลิเมตร) x 006167 x ความยาว(เมตร))
   • เหล็กเพลา ขนาด 20 มิลลิเมตร ยาว 700 มิลลิเมตร  =>  x 7 x 0.006167 = 1.72 กิโลกรัมต่อชิ้น

11. เหล็กแป๊ปกลม คือ เหล็กรูปพรรณชนิดหนึ่ง ที่ใช้สำหรับงานก่อสร้าง ที่รับน้ำหนักไม่มากนัก

สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กแป๊ป
สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กแป๊ป
  • สูตรคำนวณน้ำหนักของเหล็กแป๊ปกลม (น้ำหนักของเหล็กแป๊ปกลม = ( (มิลลิเมตร) – (มิลลิเมตร)) x 006167 x ความยาว(เมตร))
   • เหล็กแป๊ปกลม ขนาดวงนอก 150 มิลลิเมตร วงใน 30 มิลลิเมตร ยาว 700 มิลลิเมตร  =>  –  x 7 x 0.006167 = 93.2 กิโลกรัมต่อเส้น

สรุป

เห็นได้ชัดว่า วิธีคำนวณน้ำหนักของเหล็ก นั้นถูกแบ่งออกเป็นหลากหลายประเภทมากมายดังนั้น เราสามารถเรียนรู้ และคำนวณน้ำหนักของเหล็กประเภทต่างๆ ด้วยตนเองผ่านสูตรต่างๆ ตามบทความนี้ เพื่อที่จะให้ท่านสามารถคุยกับวิศวกร หรือช่างรับเหมาได้รู้เรื่อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รับพับเหล็ก

บริการอื่นๆ

บริการรับพับเหล็กตามแบบ

บริการรับพับเหล็ก พับสแตนเลส

รับพับเหล็กรูปแบบต่างๆ รับพับเหล็กตามแบบ เช่น พับบันไดกันลื่น พับลอนตู้คอนเทนเนอร์ พับรางน้ำ รวมถึง รับตัดพับสแตนเลส

บริการรับตัดเลเซอร์ตามแบบ

รับตัดเลเซอร์

รับตัดเลเซอร์โลหะทุกชนิด เช่น ตัดเหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ตัดเหล็กด้วยเครื่องไฟเบอร์เลเซอร์ ที่มีความแม่นยำสูง สามารถรองรับงานจำนวนมาก ตามแบบที่ต้องการ

รับทำแผ่นเพลทตามแบบ

บริการรับทำแผ่นเพลท 

รับตัดเหล็กเพลท ทำแผ่นเพลทพร้อมเจาะรู ตามแบบที่ต้องการในราคาที่เหมาะสม สามารถสั่งตัดเหล็กเพลทตามแบบได้

สินค้า

-18%