วิธีเลือกซื้อเหล็กแผ่น อะไรคือสิ่งที่สำคัญ ที่ Eiamseng

แผ่นเหล็ก

รู้ก่อนว่า เหล็กแผ่นที่ได้มาตรฐาน คืออะไร

เหล็กแผ่นได้มาตรฐาน คือ เหล็กแผ่นที่มี มอก. ระบุชัดเจน หลายคนคงสงสัยว่าเหล็กแผ่นที่มี มอก. คืออะไร? มอก. เป็นคำย่อมาจาก “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” หมายถึง ข้อกำหนดทางวิชาการที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด นี้เป็นสิ่งแรกๆที่ผู้เลือกซื้อเหล็กแผ่นควรทราบ นอกจากนั้นเหล็กแผ่นยังมีการแบ่งเกรดเป็นประเภทต่างๆ

วิธีซื้อเหล็กแผ่น ซื้อเหล็กแผ่น ที่ไหนดี?

การเลือกซื้อเหล็กแผ่น เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับบุคคลทั่วไป หรือผู้รับเหมาก่อสร้าง เพราะหลายๆ ครั้งที่ผู้ซื้อเหล็กไม่เข้าใจถึงตัวสินค้าประเภทเหล็กแผ่นเพียงพอ ซึ่งอาจทำให้โดนหลอกขายเหล็กแผ่น หรือให้เหล็กแผ่นบาง เบา ไม่ได้มาตรฐานมาโดยที่ไม่รู้ตัวอาจจะส่งผลต่อโครงสร้างในงานก่อสร้างในระยะยาว ดังนั้นทาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี่ยมเส็ง สตีล จะมาแนะนำการเลือกซื้อเหล็กแผ่นในบทความนี้

 1. เข้าใจการนำไปใช้งาน

  ในการซื้อเหล็กแผ่นนั้น ต้องคำนึงถึงวัตถุประสงต์ของการนำไปใช้งาน เพราะเหล็กแผ่แต่ละชนิด จะมีความแตกต่างกันในเรื่องค่าเคมี และองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อการนำไปใช้ใน สภาวะที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น หากผู้ซื้อต้องการนำ เหล็กแผ่นรีดร้อนมาใช้ต่อเรือในส่วนที่ ต้องรับแรงสูงและต้องทนต่อแรงกระแทก ผู้ซื้อควรเลือกเหล็กแผ่นรีดร้อนเกรดพิเศษที่ใช้ใน การต่อเรือโดยเฉพาะ ดังนั้น ผู้ซื้อควรเลือกซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีมาตรฐานเหล็กเป็น ABS Gr.AH หรือ ABS Gr.DH (ขึ้นอยู่กับสภาพb ที่นำไปใช้งานเช่นอุณหภูมิหรือการรับแรง) เป็นต้น
 2. ขนาดของเหล็กแผ่นรีดร้อน

  เพื่อให้การนำเหล็กแผ่นรีดร้อนไปใช้งานมีการสูญเสียน้อยที่สุด ผู้ซื้อควรพิจารณาถึงขนาด เหล็กรีดร้อนที่ต้องใช้ให้มีความเหมาะสมกับงานนั้นๆ เพราะถ้าผู้ซื้อเลือกซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อน ขนาดใหญ่เกินความต้องการใช้จริงก็จะก่อให้เกิดความสูญเสียเป็นเศษเหล็ก หรือหากเลือก เหล็กแผ่นรีดร้อนขนาดเล็กเกินไปก็จะเกิดความสูญเสียใน เรื่องของการเชื่อมต่อและเวลาที่ต้องสูญเสียมากขึ้นได้
 3. คุณภาพ

  ผู้ซื้อควรพิจารณาถึงคุณภาพของเหล็กแผ่นรีดร้อนโดยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มี มาตรฐานเหล็ก ระดับสากลรองรับ เช่น มาตรฐานเหล็ก ASTM, DIN, JIS, EN, Lloyd’s, ABS, AS หรือ API เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้งานว่า จะได้รับชิ้นงานที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ซื้อว่า เหล็กแผ่นรีดร้อนทุกแผ่นมีคุณภาพเป็นไปตามที่ผู้ซื้อต้องการ
 4. ความสะดวกในการสั่งซื้อและการส่งมอบ

  นอกจากปัจจัย 3 ข้อ ดังข้างต้นแล้ว ผู้ซื้อควรพิจารณาเรื่องความสะดวกในการสั่งซื้อ โดยเลือก ซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนจากผู้ผลิตในประเทศ เพื่อประหยัดเวลาในการติดต่อ-สั่งซื้อสินค้า นอกจากนี้ยังทำให้การส่งมอบสะดวกรวดเร็วมากกว่าการนำเข้าจาก ต่างประเทศ

รู้ขนาดของเหล็กแผ่นก่อนเลือกซื้อสินค้ารู้ขนาดของเหล็กแผ่นก่อนเลือกซื้อสินค้า

ขนาดและความหนาของเหล็กแผ่น เป็นเรื่องที่จำเป็นไม่แพ้กันเลยทีเดียว เมื่อเราไปซื้อสินค้าประเภทเหล็ก ไม่ว่าจะเป็น เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ เราต้องสามารถบอกขนาด และความหนาของเหล็กแผ่น ที่เราต้องการกับทางร้านค้าได้ ซึ่งขนาดของเหล็กแผ่นนั้น ประกอบไปด้วย ความกว้าง (W) x ความยาว (L) x ความหนา (T)ประกอบไปด้วย ความกว้าง (W) x ความยาว (L) x ความหนา (T)

เราต้องมีการเตรียมสิ่งเหล่านี้ไปให้พร้อมก่อนที่จะทำการสั่งซื้อสินค้า หรือนำแบบเหล็กแผ่น มาให้กับทางร้านค้า เพื่อที่จะให้ง่าย และไม่เกิดความคาดเคลื่อนในการสั่งสินค้า

บทสรุป

วิธีซื้อเหล็กแผ่น ก่อนที่เราจะเลือกซื้อเหล็กแผ่น เราควรจะต้องมีการวางแผนในการเลือกซื้อเหล็กแผ่นให้ดีก่อนตามหลักดังต่อไปนี้

 • เลือก เกรดของเหล็กแผ่นที่ต้องการ พร้อมสอบถามร้านค้าที่ไว้ใจได้
 • เลือก เหล็กแผ่นที่มี มอก. รับรองคุณภาพ
 • มี ขนาดและความหนาของเหล็กแผ่นที่ต้องการ